Tagged: zastita

0

KOROVI U PA�ENICI! REAGUJTE NA VREME!

Jedan od velikih problema koji ugroA?ava rast i razvoj pA?enice predstavlja prisustvo korovskih vrsta koje svojim prisustvom u usevu uzimaju korisne hranljive materije a takoA�e zauzimaju i A?ivotni prostor ometajuA�i njen fiziA?ki razvoj A?to...

0

JESENJE PRSKANJE VOA�A

U jesen, nakon zavrA?ene berbe, poA?inje priprema za narednu vegetaciju. Radovi u voA�njaku podrazumevaju: sakupljanje opalog liA?A�a, mumificiranih plodova iz kroA?nje i sa zemlje ispod voA�ke, uklanjanje starih, polomljenih grana. Sve ove biljne delove...

0

Proizvodnja luka srebrenjaka

Cost of nitrofurantoin with insurance Sadnja arpadA?ika obavlja u jesen i proleA�e. Mladi luk se proizvodi iz rasada i iz arpadA?ika. ArpadA?ik srebrnjaka se proizvodi u redovnoj proizvodnji kao i ostali crni lukovi, dok...

0

Primena zemljiA?nih herbicida u kukuruzu!

Kukuruz u poA?etku vegetacije ima sporiji rast A?to pogoduje razvoju korova pa je potrebno zaA?tititi kukuruz veA� u prvim fazama razvoja. ZaA?tita kukuruza od korova poA?inje primenom plodoreda, zatim pravilno i na vreme izvedenim...

0

Jabukin smotavac (CYDIA POMONELA)

Jabukin smotavac je ekonomski najznaA?ajnija A?tetoA?ina jabuke. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U naA?im uslovima ima dve generacije godiA?nje i nepotpunu treA�u. adidas yeezy Dovodi do prevremenog opadanja plodova i...

0

A?ITNI BAULJARA� (Zabrus tenebrioides)

Buy colchicine cheap Nakon zavrA?ene setve ozimih A?ita, obavezno treba obilaziti njive i pratiti pojavu A?tetoA?ina koje mogu da naprave velike A?tete usevima. Kao jednu od vrlo znaA?ajnih A?tetoA?ina treba spomenuti A?itnog bauljara. Skoro...

0

ZaA?tita uljane repice u jesen

Order buspar no prescription Uljana repica je biljna vrsta koja se sve viA?e gaji na naA?im poljima i dobija sve veA�i znaA?aj. Porastom povrA?ine pod uljanom repicom raste i opasnost od A?tetoA?ina u toku...