Tagged: psenica

0

Divlji ovas (Avena fatua)

Na njivama A?irom Srbije sve je viA?e prisutan divlji ovas (Avena fatua) u usevima strnih A?ita. Veoma A?esto se deA?ava da poljoprivredni proizvoA�aA?i ne prepoznaju ovu korovsku vrstu u poA?etnim fazama razvoja (kada je...

0

KOROVI U PA�ENICI! REAGUJTE NA VREME!

Jedan od velikih problema koji ugroA?ava rast i razvoj pA?enice predstavlja prisustvo korovskih vrsta koje svojim prisustvom u usevu uzimaju korisne hranljive materije a takoA�e zauzimaju i A?ivotni prostor ometajuA�i njen fiziA?ki razvoj A?to...

0

Siva pegavost lista pA?enice (Septoria tritici)

Siva pegavost lista pA?eniceA�(Septoria tritici)A�u naA?em regionu, naroA?ito u vlaA?nim godinama, moA?e biti masovna pojava, pogotovo na osetljivim genotipovima.   Pri povoljnim uslovima, bolest moA?e da se proA?iri sa donjih listova na gornje kada...

0

A?ITNI BAULJARA� (Zabrus tenebrioides)

Buy colchicine cheap Nakon zavrA?ene setve ozimih A?ita, obavezno treba obilaziti njive i pratiti pojavu A?tetoA?ina koje mogu da naprave velike A?tete usevima. Kao jednu od vrlo znaA?ajnih A?tetoA?ina treba spomenuti A?itnog bauljara. Skoro...

0

Tretiranja semena strnih A?ita

Bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih A?ita su jedan od A?inilaca koji utiA?u na konaA?ni uspeh. A?ak i pri umerenom pritisku bolesti, kakav postoji svake godine, pepelnica, rA�e, pegavosti lista i...