Tagged: fungicidi

0

JESENJE PRSKANJE VOA�A

U jesen, nakon zavrA?ene berbe, poA?inje priprema za narednu vegetaciju. Radovi u voA�njaku podrazumevaju: sakupljanje opalog liA?A�a, mumificiranih plodova iz kroA?nje i sa zemlje ispod voA�ke, uklanjanje starih, polomljenih grana. Sve ove biljne delove...

0

RA�a A?ita (Puccinia spp.)

  Razvija se gotovo iskljuA?ivo na liA?cI?u , a glavni domacI?in je pA?enica. Uredospore imaju oblik soA?iva , rA�ave su boje i bez reda rasuti sa lica i sa naliA?ja lista. Blage zime omoguA�avaju...

0

ZIMSKO PRSKANJE VOA�A

Avodart prostate cancer treatment U cilju A?to kvalitetnijih i veA�ih prinosa voA�a, ozbiljni proizvoA�aA?i znaju da je zimsko tretiranje voA�a obavezna mera zaA?tite koja ne sme da se izostavi. Zimskim prskanjem smanjuje se potencijal...

0

Tretiranja semena strnih A?ita

Bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih A?ita su jedan od A?inilaca koji utiA?u na konaA?ni uspeh. A?ak i pri umerenom pritisku bolesti, kakav postoji svake godine, pepelnica, rA�e, pegavosti lista i...