Category: Voćarstvo

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata) 0

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata)

SuA?enje lastara maline je bolest koju izaziva veA�i broj gljiva ali je najznaA?ajniji prouzrokovaA? D.applanata koji u Srbiji pravi najveA�e A?tete u proizvodnji. D.applanata napada maliju i kupinu a takoA�e i hibride koji nastaju...

0

Bordovska A?orba

  Ukoliko se voA�ari ipak odluA?e na sopstvenu izradu Bordovske A?orbe ona se priprema na sledeA�i naA?in. Za pripremu 100 litara 2% rastvora Bordovske A?orbe potrebno je 100 litara vode, 2 kg plavog kamena,...

0

JESENJE PRSKANJE VOA�A

U jesen, nakon zavrA?ene berbe, poA?inje priprema za narednu vegetaciju. Radovi u voA�njaku podrazumevaju: sakupljanje opalog liA?A�a, mumificiranih plodova iz kroA?nje i sa zemlje ispod voA�ke, uklanjanje starih, polomljenih grana. Sve ove biljne delove...

0

KreA?enje stabala voA�aka

  Purchase lioresal prospect Tokom jeseni pa sve do sredine januara mesecaA�je pravo vreme za kreA?enje stabala. KreA?enjem se postiA?e zaA?tita debla od pucanja (a�zmrazopuca�?),A� delimiA?no od glodara i dezinfekcija odnosno prevencija od bakterijskih...

0

Jabukin smotavac (CYDIA POMONELA)

Jabukin smotavac je ekonomski najznaA?ajnija A?tetoA?ina jabuke. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U naA?im uslovima ima dve generacije godiA?nje i nepotpunu treA�u. adidas yeezy Dovodi do prevremenog opadanja plodova i...