Category: Živinarstvo

0

Ishrana koka nosilja

ISHRANA KOKA NOSILJA Proizvodnja jaja je jedna od najintenzivnijih proizvodnji, jer nosilja u toku godine snese 10 puta viA?e jajne mase nego A?to je njena telesna masa. Fjallraven Kanken EspaA�a nike air presto Ishranom...

0

Tov brojlera

PileA�e meso spada u vrlo omiljene namirnice i odlikuje se visokom bioloA?kom vrednoA?A�u, lakom svarljivoA?A�u, dobrim ukusom i soA?noA?A�u. cheap ffxiv Items nike x fragment Fjallraven Kanken mini Gajenje, odnosno tov piliA�a podrazumeva naA?in...