Category: Svinjarstvo

NEGA PAPAKA 0

NEGA PAPAKA

Purchase desyrel package Kod A?ivotinja noge i papci, kopita ili A?ape, jedan su od najvaA?nijih delova tela. S obzirom na specifiA?nu funkciju i ulogu u celom organizmu, ovi se delovi tela s punim pravom...

0

OPASNOST OD TRIHINELOZE!

Trihineloza je parazitarna bolest koja se javlja nakon jedenja nedovoljno kuhanog ili peA?enog mesa, najA?eA?A�e svinjetine, a koje sadrA?i ciste parazita pod imenom Trichinella spiralis. NaA?in A?irenja trihineloze U A�prirodi, trihineloza se A�odrA?ava u...

0

Svinjokolj u toku!

Sirom Srbije u toku je godiA?nji tr?�dicion?�lni obiA??�j kl?�nj?� svinj?�. NajA?eA?A�e se ob?�vlj?� u zimskim mesecim?�, novemb?�r ili decemb?�r . ObiA??�j se z?�drA??�o do d?�n?�A?njih d?�n?�, ?�li moderniz?�cij?� druA?tv?� sm?�njuje ov?�j obiA??�j. Z?�drA??�li su...