Category: Stočarstvo

NEGA PAPAKA 0

NEGA PAPAKA

Purchase desyrel package Kod A?ivotinja noge i papci, kopita ili A?ape, jedan su od najvaA?nijih delova tela. S obzirom na specifiA?nu funkciju i ulogu u celom organizmu, ovi se delovi tela s punim pravom...

0

MANGULICA

  Order ceftin dosage U periodu od XIX veka sve do pedesetih godina proA?log veka u Vojvodini i MaA�arskoj zbg svoje skromnosti i izuzetne otpornosti bilo je popularno gajenje mangulice, dok je danas A�prisutna...

0

Soljenje i salamurenje mesa

Tradicionalni svinjokolj u Srbiji je u punom jeku. Mnogi su veA� pripremili meso na svoj naA?in i stavili da se suA?i, ali za one koji to nisu stigli da urade predlazemo par A�saveta i...

0

A�vajcarski simentalac

Jedna od nazastupljenijih rasa goveda koje se gaje na podruA?ju Srbije je simentalska. Simentalsko govece je nastalo u A�vajcarskoj u pokrajinama Simental i Sinenland. To je govece dvojnih sposobnosti meso-mleko. Uzgojni cilj za Simentalsku...

0

TRIHINELOZA

Trihineloza je parazitarna bolest koju izaziva Trichinella spiralis. timberland homme Javlja se nakon jedenja nedovoljno kuvanog ili peA?enog mesa, najA?eA?A�e svinjetine, a koje sadrA?i ciste ovog parazita. Posledica toga je pojava akutnog generalizovanog miozitisa...

0

MASTITIS KOD KRAVA-PROBLEM!

Mastitis je infektivno oboljenje vimena koje nanosi velike A?tete u proizvodnji mleka i javlja kod krava muzara u periodu laktacije, pa mleko od takvih krava najceA?ce nije za uptrebu. Uzrok pojave ove bolesti su...

0

OPASNOST OD TRIHINELOZE!

Trihineloza je parazitarna bolest koja se javlja nakon jedenja nedovoljno kuhanog ili peA?enog mesa, najA?eA?A�e svinjetine, a koje sadrA?i ciste parazita pod imenom Trichinella spiralis. NaA?in A?irenja trihineloze U A�prirodi, trihineloza se A�odrA?ava u...

0

Svinjokolj u toku!

Sirom Srbije u toku je godiA?nji tr?�dicion?�lni obiA??�j kl?�nj?� svinj?�. NajA?eA?A�e se ob?�vlj?� u zimskim mesecim?�, novemb?�r ili decemb?�r . ObiA??�j se z?�drA??�o do d?�n?�A?njih d?�n?�, ?�li moderniz?�cij?� druA?tv?� sm?�njuje ov?�j obiA??�j. Z?�drA??�li su...

0

Nega papaka kod ovaca

Bystolic for sale in canada Kod A?ivotinja noge i papci, kopita ili A?ape, jedan su od najvaA?nijih delova tela. S obzirom na specifiA?nu funkciju i ulogu u celom organizmu, ovi se delovi tela s...

0

OvA?arnik

Cheap confido   Ovca je skromna A?ivotinja, prilagodljiva, ali osetljiva na neadekvatne uslove A�smeA?taja u zatvorenom prostoru. Posebnu paA?nju treba posvetiti izgradnji objekata za uzgoj ovaca. Pre izgradnje ovA?arnika, treba imati u vidu uslove...