Category: Ostalo

0

Thrips tabaci-Duvanov trips

Generic valtrex lowest price Sitni insekti vretenastog tela. Slamasto- A?ute boje i pokriveni tamnim dlaA?icama. Krila su uzana, na vrhu zaA?iljena i obrasla resama. Imaju 4 larvena stupnja i 4-5 generacija godiA?nje. Prezimljava imago...

0

VIRUS A�ARKE A�LJIVE

Glavni drvenasti domaA�ini su vrste voA�aka roda Prunus – A?ljiva, kajsija, breskva, nektarina, badem, treA?nja, viA?nja. Simptomi se mogu javiti na listovima, plodovima i cvetovima. Oni variraju u zavisnosti od vrste i sorte Prunus-a,...

0

KOVRDZAVOST LISTA BRESKVE

Taphrina deformans (prouzrokovaA? kovrdzavosti lista breskve) je vrlo karakteristiA?an patogen usled A?ijeg dejstva seA�A� lako uoA?avaju prepoznatljivi simptomi. MoA?e da nanese velike A?tete, propadanje liA?A�a, ploda, smanjenje rodnosti za narednu godinu a moA?e da...

0

ZIMSKO PRSKANJE VOA�A

Avodart prostate cancer treatment U cilju A?to kvalitetnijih i veA�ih prinosa voA�a, ozbiljni proizvoA�aA?i znaju da je zimsko tretiranje voA�a obavezna mera zaA?tite koja ne sme da se izostavi. Zimskim prskanjem smanjuje se potencijal...

0

OPASNOST OD TRIHINELOZE!

Trihineloza je parazitarna bolest koja se javlja nakon jedenja nedovoljno kuhanog ili peA?enog mesa, najA?eA?A�e svinjetine, a koje sadrA?i ciste parazita pod imenom Trichinella spiralis. NaA?in A?irenja trihineloze U A�prirodi, trihineloza se A�odrA?ava u...