Monthly Archive: July 2016

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata) 0

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata)

SuA?enje lastara maline je bolest koju izaziva veA�i broj gljiva ali je najznaA?ajniji prouzrokovaA? D.applanata koji u Srbiji pravi najveA�e A?tete u proizvodnji. D.applanata napada maliju i kupinu a takoA�e i hibride koji nastaju...