Monthly Archive: March 2016

0

KOROVI U PA�ENICI! REAGUJTE NA VREME!

Jedan od velikih problema koji ugroA?ava rast i razvoj pA?enice predstavlja prisustvo korovskih vrsta koje svojim prisustvom u usevu uzimaju korisne hranljive materije a takoA�e zauzimaju i A?ivotni prostor ometajuA�i njen fiziA?ki razvoj A?to...

1

ZAA�TITA PA�ENICE

Ako se na vreme ne reaguje,A� pA?enica zaraA?ena fitopatogenim gljivama moA?e u velikoj meri da umanji prinos. U naA?im klimatskim uslovima postoje tri najznaA?ajnije bolesti koje napadaju pA?enicu: pepelnica (prouzrokovaA? Erysiphe graminis), lisna rA�a...