Monthly Archive: February 2016

NEGA PAPAKA 0

NEGA PAPAKA

Purchase desyrel package Kod A?ivotinja noge i papci, kopita ili A?ape, jedan su od najvaA?nijih delova tela. S obzirom na specifiA?nu funkciju i ulogu u celom organizmu, ovi se delovi tela s punim pravom...

0

PRIHRANA STRNIH A?ITA

U proizvodnji strnih A?ita prihranjivanje je jedna od najvaA?nijih agrotehniA?kih kojom je potrebno obezbediti dovoljnu koliA?inu azota biljkama za naredni deo vegetacije. U fazama bokorenja i vlatanja najintenzivnije je i usvajanje hraniva. Na izbor...

0

KAN, AN, UREA, NPK

  KAN – 27A�sadrA?aj azota 27 %,A�sadrA?aj MgO 4,5 – 5,5 %,A�sadrA?aj CaO 6,5 – 8,5 %,A�Kalcijum amonijum nitrat. Pogodno za prihranu. Bez A?tetnog uticaja na fiziA?ke i hemijske osobine zemljiA?ta. SadrA?i pola azota...