Monthly Archive: November 2015

0

Bordovska A?orba

  Ukoliko se voA�ari ipak odluA?e na sopstvenu izradu Bordovske A?orbe ona se priprema na sledeA�i naA?in. Za pripremu 100 litara 2% rastvora Bordovske A?orbe potrebno je 100 litara vode, 2 kg plavog kamena,...

0

JESENJE PRSKANJE VOA�A

U jesen, nakon zavrA?ene berbe, poA?inje priprema za narednu vegetaciju. Radovi u voA�njaku podrazumevaju: sakupljanje opalog liA?A�a, mumificiranih plodova iz kroA?nje i sa zemlje ispod voA�ke, uklanjanje starih, polomljenih grana. Sve ove biljne delove...

0

KreA?enje stabala voA�aka

  Purchase lioresal prospect Tokom jeseni pa sve do sredine januara mesecaA�je pravo vreme za kreA?enje stabala. KreA?enjem se postiA?e zaA?tita debla od pucanja (a�zmrazopuca�?),A� delimiA?no od glodara i dezinfekcija odnosno prevencija od bakterijskih...