Monthly Archive: May 2015

0

Primena zemljiA?nih herbicida u kukuruzu!

Kukuruz u poA?etku vegetacije ima sporiji rast A?to pogoduje razvoju korova pa je potrebno zaA?tititi kukuruz veA� u prvim fazama razvoja. ZaA?tita kukuruza od korova poA?inje primenom plodoreda, zatim pravilno i na vreme izvedenim...

0

ZnaA?aj primene zemljisnih herbicida

Korovske biljke su ozbiljna konkurencija gajenim biljkama u ishrani, potroA?nji vode kao i ugroA?avanju A?ivotnog prostora. Pored ovih osnovnih negativnosti prisustvo korova oteA?ava obradu i negu gajenog useva. Kvalitetna osnovna obrada zemljiA?ta, dobra predsetvena...